Geleneksel Reiki yöntemi 3 seviyede sunulur. Bunlar sırasıyla Shoden, Okuden, Shinpiden. Her bir seviyede eğitim Reiki’nin temelinde olan 5 öğeye dayanır:
Reiki İlkesi
El ile şifa tekniği
Meditasyon ve diğer teknikler
Semboller ve Mantralar
Reiju*

* Reiju her bir seviyede öğrenciye yardımcı olmak için belli seviyelerde farklı sayılarda uygulanır ancak Reiju’nun sınırlaması yoktur. Geleneksel uygulamada her toplantı öncesinde ve sonunda uygulandığı söylenir. 3.seviyede öğrenci Reiju ritüelini gerçekleştirmeyi öğrenir.
(Modern Reiki yönteminde Uyumlanma olarak aktarılsa da geleneksel yöntemde Reiju ritüeli vardır ve Birliğin Paylaşımı anlamına gelir.)
Her bir öğe farklı farklı yöntemlerle kişinin saf benliğini bulması yolculuğunda yardımcı araçtır.

GELENEKSEL JAPON REIKI EĞITIMI – SHODEN/SEVIYE 1

Shoden kelimesi “İlk öğreti” anlamına gelir. İlk seviyede Reiki’nin köklerine inerek geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak 3 farklı teknik öğretilir.
Reiki ilkesi(precept) üzerine odaklanılır. Öğrenci, kendine ve başkalarına el ile enerji çalışmasının nasıl yapıldığını öğrenir. Odaklanma becerisini geliştiren yöntemler gösterilir. Öğretilecek geleneksel teknikler: (Kenyoku ho, Joshin Kokyu Ho, Seishin Toitsu) Eğitimde öğrencileri desteklemek için 4 kez Reiju ritüeli gerçekleştirilir.

Birinci seviye sadece başlangıçtır. Kişi kendi içinde derinleşmedikçe anlatılanlar sadece teoriden ibaret olabilir. Shoden(ilk öğreti), sadece ilk adıma açılan kapıdır. Kişi, öğrendikleri pratik etmeye devam ederse ilk adımı atmış olur.

Eğitim Tarihi: 15-16 Aralık
Eğitim Bedeli: 560TL+KDV

 

GELENEKSEL JAPON REIKI EĞITIMI – OKUDEN/SEVIYE 2

Okuden seviyesinde sistemin derinliklerine inerek Ki enerjisiyle ilgili anlayışımızı ve bağlantımızı kuvvetlendirmek için diğer tekniklere başlanır. 3 sembol ve mantra üzerinde durulur. 3 sembolün Japonca kanji yazımı üzerinden manaları ve bize anlatmak istedikleri tartışılır ve mantraları ilk kez ‘chant’ ederek deneyimlenir.

*Sembollerin hakkında bilinmesi gereken en önemli husus hiç biri gizli değildir, çizimi ile mistik güçler elimize geçmez ve enerjinin durumu şekillenmez, güçlenmez, zayıflamaz. Bunlar yanlış, kişisel ve ego merkezli yorumlardır. Zihinsel tutum yanlış ise konsantrasyon her zaman yanlıştır.

Mantraların neden sisteme eklendiği ve kanjilerin anlamı, fiziksel temas olmadan Ki enerjisi ile nasıl enerji çalışması yapılacağı öğretilir.
Okuden kelimesi “içsel öğreti” anlamına gelir. Öğrenci bu seviyede bir çok doğu felsefesinin temeli olan ve kendi içindeki dünya-cennet ve kalp enerji merkezleri ile tanışır ve insana ait üç gizem (ruh-beden-zihin) üzerine derinleşir.
Okuden seviyesinde kişiyi desteklemek için 3 kez Reiju ritüeli gerçekleştirilir.

Eğitim Tarihi: 23-24 Mart
Eğitim Bedeli: 650TL+KDV

GELENEKSEL JAPON REIKI EĞITIMI – SHINPIDEN/SEVIYE 3

Shinpiden seviyesinde öğrenci artık Reiki sisteminin bize aktarılan tüm ayrıntıları öğrenir. Bu seviye, hayat boyu pratik edilebilir. Kişi, deneyimledikçe sistemi içselleştirecek ve derinleşecektir. 4.sembol ve mantra öğretilir. Sembolün yazımı yine bir kanjidir ve anlatmak istediği üzerine hayat boyu içselleştirmek gerekebilir.

Bu seviyede 1 kez Reiju ritüeli yapılır ve öğrenci Reiju ritüelini nasıl yapıldığı öğrenir.

Kişi istemesi ve hazır hissettikten sonra profesyonel olarak Reiki eğitimlerine başlayabilir.

Bu eğitime katılabilmek için Geleneksel Reiki 1 ve 2.seviye eğitimi katılım koşulu aranır.

Eğitim Tarihi: 14-15-16 Haziran
Eğitim Bedeli: 1100TL+KDV

  • Yer YogaKioo Institute Beylikdüzü