3 modülden oluşan Yoğunlaştırılmış ”280 Saatlik Uluslararası
Temel Yoga Eğitmenlik Eğitimi” Onur Çifçi ve Esra Taner
ile YogaKioo Antalya’da gerçekleşecektir. İstediğiniz sadece standart bir
eğitmenlik kursu değil, pratiğinizi dönüştürecek bir çalışma ise aramıza
hoşgeldiniz.

1.modülde Patanjali’nin Yoga Sutraları’nın gizli anlamları ve yoga
felsefesi ayrıntılı şekilde işlenir. 1. Modülde yoğun asana ve
felsefe eğitimi ile ilk odak noktası her bir eğitmen adayının pratiğinde
sıçrama yaratarak sonraki modüllerin daha verimli geçmesini sağlamaktır.
Buradaki en büyük amaç, zihnin yanılgılardan izole edilerek  ”gerçek” olanla kalması ve kendine samimi bir
gözlem yeteneği geliştirebilmesidir.

 

2. ve 3. modülde özellikle eğitmen olmanın
gerekliliklerine odaklanılır. Anatomi, fizyoloji, asana’larda hizalanma,
etkin eğitmen olma teknikleri, asana’ların ifadeleri ve ekipman kullanımı,
workshop ve ders hazırlama teknikleri, çocuk yogası, hamile yogası,
asanalarda çakralar, öğrenciyi asana’lardan bir üst seviyeye taşıma gibi
konular üzerinde çalışılacaktır. Ayrıca, Hatha Yoga Pradipika ve önemli
Upanişad’lar tüm ayrıntıları ile işlenecektir.

Eğitimin 1.modülünde eğitmen adayları önce kişisel
pratiklerini geliştirmek üzerine yoğunlaşırken sonraki modüllerde bir
yandan kendi pratiklerine devam ederken, öğretmen olarak
yetiştireceği öğrencilere nasıl pratiğini aktaracağını ve yol göstereceğini
hem öğrenir hem deneyimler.

 

Eğitim Katılım Şartı:

Eğitmenlik eğitimimiz ileri seviye asana pratikleri
içerdiğinden, katılım sağlamak isteyen öğrencinin herhangi bir spor dalıyla
ilgilenmiş veya aktif olarak ilgileniyor olması ya da 6 aylık düzenli bir yoga
pratiğinin olması gerekmektedir.

Eğitim Takvimi:
1.Modül: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 Mart (İnziva YogaKioo Antalya’da
gerçekleşecektir
.)

2.Modül: 2,3- 9,10 Nisan- 30 Nisan,1 Mayıs- 7,8 Mayıs 

3.Modül: 28,29 Mayıs- 4,5 – 10,11,12 Haziran
dersler Esra Taner ve Onur Çifçi tarafından verilecektir

 

Eğitim Ders Planlaması:
1. Modül İnziva Programı:
06:00-07:30 Dharana (Konsantrasyon) ve Dhyana (Meditasyon) Teknikleri

07:30-09:30 Asana ve Pranayama
Çalışması

09:30-11:30 Kahvaltı ve Kişisel
zaman

11:30-13:30 Yoga Felsefesi /
Patanjali’nin Yoga Sutraları

13:30-14:30 Dinlenme ve Çay
Arası

14:30-17:00 Asana / Adjustment
/ Hizalamalar / Koshalar

17:00-18:30 Akşam Yemeği

18:30-19:30 Upanişadlar

19:30-20:30 Dinlenme ve Çay
Arası

20:30-21:30 Chanting
Mantra/Dharana ve Dhyana Teknikleri

*İlk gün eğitim saat 10’da
başlayacaktır. Ve son gün de 14:00-15:00’da sona erecektir.

2.Modül ve 3. Modül Programı:
08:30-10:30 Yoga Felsefesi (Hatha Yoga Pradipika)
10:30-11:00 Dinlenme ve Çay Arası
11:00-13:00 Seçmeli Ders
13:00-14:30 Yemek Arası
14:30-16:30 Prana/ Enerji Sistemleri
16:30-17:00 Dinlenme ve Çay Arası
17:00-19:00 Asana/Adjustment/Hizalamalar/ Koshalar


2 ve 3. Modül Ders içerikleri:
2. Modülün son 2 haftasında Staj Programı eğitmenlerin uygun olduğu
tarihlere göre ayarlanacak şekilde uygulanmaya başlayacaktır. (  staj dersi, 2 gözlem ve 3 yeni uzman dersini
kapsar)

Ek olarak işlenecek dersler:
Hatha Yoga Pradipika
Upanişadlar
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Sakatlıklar ve Hastalıklarda Yoga
Hamile Yogası
Çakralar
Mudralar ve Bandhalar
Kriyalar
Egzersiz Bilgisi
Öğretme Teknikleri
Etkin Ders Planlama
Yardımcı Ekipman Kullanma Yöntemleri
Derslerde Etkin Konuşma Teknikleri
Etkin bir Yoga Eğitmeni Olmanın Esasları
Duruşları Etkin Düzeltme Prensipleri
Workshop Planlama
Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı
Staj Programı

3 modülü de başarı ile tamamlayan öğrenciler yapılan sınavlarda yeterli
başarıyı gösterdikten sonra “YogaKioo Uluslararası 280 saat Temel Yoga
Eğitmenlik Eğitimi” sertifikası alırlar. Bu sınavda gerekli başarıyı
gösteremeyen eğitmen adayları, gerekli olan çalışma yapılarak yeniden bir
sınava tabii tutulacaklardır.

Ödeme Şartları:
– Eğitmenlik Eğitimi toplam ücreti(3 Modül + 5 ders staj programı
+ Eğitim Kitapları dahil): 13.500 TL'dir.
– Taksitlendirme seçenekleri için irtibata geçiniz.
– Kesin kayıt için 2500 TL kayıt ücretinin kayıt esnasından
yatırılması gerekmektedir.
– Kaydınız kesinleştikten sonra eğitime hazırlanmanız için
ödevler gönderilecektir.
– Tüm YogaKioo okullarında eğitmenlik eğitimi müfredatı aynıdır.
– YogaKioo Institute, belirtilen günlük ders programı akışında
değişiklik yapma hakkına sahiptir.

  • Tarih ve Saat 05-03-202212-06-2022
  • Yer YogaKioo Institute – Antalya
  • Eğitim Ücreti 13.500 TL