YogaKioo bünyesinde Serra Sağra, Nağme, Nazan
Kışlak
 eğitmenliğinde
gerçekleşecek 3 modülden oluşan 280 saatlik Uluslararası
Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimi, YogaKioo Institute Bahçeşehir 5 Mart 15
Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecektir. Eğitimin kalitesini yüksek
tutabilmek ve katılan kişilerin pratiğini birebir ilgi ile daha derinlere
taşıyabilmek için kontenjan sınırlı sayıda tutulmaktadır. İstediğiniz sadece
standart bir eğitmenlik kursu değil, pratiğinizi d
önüştürecek bir çalışma
ise aramı
za hoş geldiniz.

 

Patanjalinin Yoga Sutraları’nın gizli anlamlarının ve
yoga felsefesinin ayrıntılı şekilde işlendiği 1. modülde en
büyük amaç, zihnin yanılgılardan izole edilerek ”gerçek” olanla kalmasıdır. 1.
modül boyunca,
Gerçek olan ne, sonlu olan ne?”; bunu ayıracak
bilince sıçramak için pratik edeceksiniz. Yoga kişinin kendi
içine yaptığı yolculuktur. Bu yüzden yoga herkes içindir. Önemli olan
ileri seviye

asanaları yapmak değil,
yaptığının farkında olmaktır. Zihin her gün büyük bir çılgınlık içinde çalışır
ve hiç durmadan kişinin kontrolü dışında düşünür. Davranışlarınız ve
seçimleriniz bu düşünceler tarafından şekillendirilir ama bunun çok büyük bir
kısmının farkında bile olmazsınız.
Üstelik bütün bu
düşünceler, fiziksel bedeni, enerji bedenini ve zihinsel bedeni doğrudan
etkiler; vücudunuzda gerginlikler, hastalıklar ve sakatlıklar olarak yer
edinirken, zihninizde de mutsuzluk, kaygı, endişe ve depresyona d
önüşür. Bu
eğitim boyunca farkında olmayı, kendinizin g
özlemcisine dönüşmeyi,
zihninizi yavaşlatmayı ve kontrol etmeyi öğreneceksiniz. Nefesi, beden ve
zihin arasında bir k
öprü olarak kullanarak

ikisinin zayıflamış
olan bağlarını kuvvetlendirecek; bu bağlar kuvvetlendikçe de prana bedeninize
ulaşmaya başlayacaksınız. Yolculuğunuz için ihtiyacınız olan en
önemli
2 anahtar ile; konsantrasyon ve farkı
ndalık.

 

Eğitimin 2. ve 3.
modülünde yoganın
özellikle ilk 4 kolu üzerinde yoğun eğitim
süreci devam ederken, asanalar
üzerinde yoğunlaşarak; asanalarda derinleşme, anatomi, ders mekanikleri,
workshop hazırlama teknikleri, öğrenciyi asanalardan bir üst seviyeye taşıma
gibi konular üzerinde çalışacaksınız. Ayrıca 3. modü
lde
Hatha Yoga Pradipika
 kitabını tüm ayrıntıları ile işlenecek. Eğitim
süresince derin içe d
önüş çalışmaları yaparak ben”liklerinizi
ziyaret edeceksiniz. Pratyahara dediğimiz duyuların geri çekilimini
deneyimleyerek hem kendi pratiğinizde derinleşecek, hem de bir öğretmen
olarak öğrencilerinizi yansıtmayı öğreneceksiniz.

 

Eğitim Programı:

1. Modül: 5-13 Mart Serra Sağra, Nağme,
Nazan kışlak tarafından verilecektir.

2. Modül: 2-3 Nisan ,
16-17 Nisan , 23-24 Nisan , 30 Nisan-1 Mayıs
Nağme, Nazan kışlak tarafından verilecektir.

3. Modül: 11-15 Nağme,
Nazan kışlak tarafından verilecektir.

 

1. Modül İnziva
Programı:

06:00-07:30
Dharana (Konsantrasyon) ve Dhyana (Meditasyon) Teknikleri

07:30-09:30
Asana ve Pranayama Çalış
ması

09:30-10:00
Kahvaltı

10:00-11:30
Kişisel zaman

11:30-13:30
Yoga Felsefesi / Patanjali
nin Yoga Sutraları

13:30-14:30
Dinlenme ve Çay Arası

14:30-17:00
Asana / Adjustment / Hizalamalar / Koshalar

17:00-18:30
Akşam Yemeği

18:30-19:30
Upanişadlar

19:30-20:30
Dinlenme ve Çay Arası

20:30 – 21:30
Chanting Mantra/Dharana ve Dhyana Teknikleri

*İlk gün eğitim saat 10da başlayacaktır. Ve son gün de 14:00-15:00da sona erecektir.

 

2. Modül ve 3.Modül Programı:

09.00-11:00 Yoga
Felsefesi (Hatha Yoga Pradipika)

11:00-11:30 Dinlenme ve
Çay Arası

11:00-13:00 Seçmeli
Ders

13:00-14:30 Yemek Arası

14:30-16:30 Prana/
Enerji Sistemleri

16:30-17:00 Dinlenme ve
Çay Arası

17:00-19:30
Asana/Adjustment/Hizalamalar/ Koshalar

 

2. Modülün son 2
haftasında Staj Programı eğitmenlerin uygun olduğu tarihlere g
öre
ayarlanacak şekilde uygulanacaktır.

 

Ek olarak işlenecek
dersler:

Patanjalinin Yoga Sutraları

Hatha
Yoga Pradipika

İnsan Anatomisi ve
Fizyolojisi

Sakatlıklar ve
Hastalıklarda Yoga

Çocuk Yogası

Hamile Yogası

Yoga Çakralar

Mudralar ve Bandhalar

Kriyalar Egzersiz
Bilgisi

Öğretme Teknikleri

Etkin Ders Planlama

Yardımcı Ekipman
Kullanma Y
öntemleri

Derslerde Etkin Konuşma
Teknikleri

Etkin bir Yoga Eğitmeni
Olmanın Esasları

Online Ders Bilgisi

Duruşları Etkin
Düzeltme Prensipleri

Workshop Planlama

Sosyal Medyanın Etkin
Kullanımı Staj Programı

 

3. modülün sonunda yapılacak
sınavla mezuniyet gerçekleşecektir. Mezun olan öğrencilere sertifikalar
verilecektir.
Bu sınavda gerekli başarıyı g
österemeyen eğitmen
adayları, gerekli olan çalışma yapılarak yeniden bir sınava tabii
tutulacaklardır.

 

Ödeme Şartları:


Eğitmenlik Eğitimi toplam ücreti
(3 Mod
ül +
5 ders staj Programı +  Eğitim Kitabı Dahil): 15.250 TL


Kesin kayıt için 2,000 TL kayıt ücretinin kayıt esnasından
yatırılması gerekmektedir.


Nakit ödemede nakit ödeme
indirimi yapılmakta ve eğitim bedeli 13.900 TL olmaktadır.

·
Eğitim
ücretine, ulaşım, yemek ve ihtiyaç duyacaklar için konaklama bedelleri dahil
değildir. 

 

Diğer:Program içeriği en az 6 aydır
düzenli yoga pratiği uygulayan öğrencilere uygun olarak hazırlanmıştır.Kaydınız kesinleştikten sonra eğitime hazırlanmanız için ödevler gönderilecektir.Tüm YogaKioo okullarında eğitmenlik eğitimi müfredatı
aynıdır.


Kaydınız kesinleştikten sonra eğitime hazırlanmanız için ödevler
g
önderilecektir.


YogaKioo Institute programda değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

 

Yer:
YogaKioo Institute B
ahçeşehir

Eğitim Bedeli: 15.250
TL 

Kayıt ve sorularınız için: bahcesehir@yogakiooturkiye.com

  • Tarih ve Saat 05-03-2022 05:00 - 06:00
  • Yer YogaKioo Institute - Bahçeşehir
  • Eğitim Ücreti 15.250 TL